کتاب رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث توسط پژوهشکده باقرالعلوم (ع) منتشر شد

روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) ـ کتاب رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر شد.تاریخ : 1392/8/28 منبع : rbo.ir

کتاب رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث توسط پژوهشکده باقرالعلوم (ع) منتشر شد

روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) ـ کتاب رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم (ع):  علی متین نویسنده کتاب رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث در مقدمه این کتاب آورده است: دست یافتن به پاسخ های مناسب و شایسته در قبال سؤال ها و ابهام های موجود در بحث رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث، پرداختن به مباحثی که از آن ها غفلت شده و کمتر در کانون توجه بوده اند هدف تألیف این کتاب بوده است.

این کتاب شامل شش فصل بوده که در فصل های اول و دوم مباحث رزق در لغت و مصادیق آن و اوصاف قرآنی و روایی رزق مورد بحث قرار داده شده است.

در فصل های سه تا شش مباحثی همچون بررسی و تحلیل رزاقیت خداوند، وسایط فیض الهی، انسان و طلب رزق و روزی، وسعت و تنگی رزق و روزی و اسباب آن مطرح شده است.

در بخشی از فصل اول این کتاب با اشاره به آین آیه قرآن کریم وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ (و هر که را خواهی بی حساب روزی می دهی) آمده است: «توصیف رزق به صفت «بی حسابی» از این باب است که رزق از ناحیه خدای تعالی بر طبق مرزوق صورت می گیرد، نه عوضی در آن هست و نه مرزوق طلبی از خدا دارد و نه استحقاق نسبت به رزق؛ آنچه مرزوقین دارند حاجت ذاتی و یا زبانی احتیاجی که در زبان درخواست می کنند؛ پس داده خدا در مقابل چیزی از بندگان قرار نمی گیرد، و به همین جهت حسابی در رزق او نیست.

در فصل دوم آمده است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایتی فرمودند «زمانی که لقمه ای از حرام در شکم بند ه ای وارد شود تمام ملائکه آسمان و زمین او را لعنت می کنند....».

در بخش دست یابی به روزی مقدر از فصل سوم این کتاب در روایتی از امیرمومنان علیه السلام می خوانیم:

«بدانید که آن چه خداوند برای بنده مقرر کرده است، بی کم و کاست به او برسد هر چند در چاره اندیشی و پیدا کردن راه های کسب روزی ناتوان باشد و نیز بیش از آن چه خداوند برایش مقدر کرده به او نرسد هر چند بسیار زرنگ و چاره اندیش باشد».

فصل چهارم نیز به مباحثی مانند امام واسطه فیض الهی و ائمه علت غایی آفرینش اشاره کرده است.

فصل پنجم مباحثی مانند اهمیت کار، کوشش و تلاش، نکوهش تنبلی و بیکاری، جایگاه طلب رزق و روزی، گریزان بودن از طلب رزق و پیامدهای آن، اعتدال در رزق و روزی، دعا و توکل در طلب رزق، توکل و تلاش و مهم ترین وظایف انسان در برابر رزق و روزی را مورد بررسی قرار داده است.

درآخرین فصل کتاب مؤلف فلسفه فراخی و تنگی رزق بندگان، افزایش و نقصان رزق و روزی و سنت های الهی، فراخ دستی، تهی دستی، و مصلحت بندگان، عوامل افزایش و کاستی رزق و روزی را بیان کرده است.

گفتنی است کتاب رزق و روزی از دیدگاه قرآن و حدیث تألیف علی متین در 281 صفحه با شمارگان 3 هزار نسخه به قیمت 4200 تومان با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام توسط انتشارات چاپ و نشر بین الملل منتشر شده است.