برای دیدن کلیه ریزموضوعات اثر دکمه نمایش کل ریزموضوعات را بزنید


   
شناسنامه اثر
عنوان اثر: شماره جلد: 1 تعداد صفحات:  270
نويسنده:  رده LC:  LB/24/1028/5الف9ت رده ديوبي:  -370/7
ناشر:  طرح نو مکان نشر:  تهران سال نشر: 
موضوع اصلي: -   قطع: رقعی مترجم:  عدالت نژاد سعید
كتابخانه: -   مركزوابسته:  0 همايش: 0
فروست: -   ريزموضوعات   همه موارد