برای دیدن کلیه ریزموضوعات اثر دکمه نمایش کل ریزموضوعات را بزنید


   
شناسنامه اثر
عنوان اثر: شماره جلد: 1 تعداد صفحات:  313
نويسنده:  رده LC:  - رده ديوبي:  -
ناشر:  خوارزمی مکان نشر:  تهران سال نشر: 
موضوع اصلي: آفریقای جنوبی ، سیاست ، اقتصاد ،.   قطع: وزیری مترجم:  امامی کریم
كتابخانه: -   مركزوابسته:  0 همايش: 0
فروست: -   ريزموضوعات   همه موارد  
             
کلیه ريز موضوعات اثر
ردیفریزموضوعشماره صفحه
1پرورش بردگی در افریقای جنوبی 47 تا 93
2تاریخ و جغرافیای افریقای جنوبی 284 تا 308
3تاکتیکهای انقلاب افریقای جنوبی 207 تا 235
4حزب کمونیست افریقای جنوبی 236 تا 262
5خودباختگی فرهنگی افریقای جنوبی سفید 159 تا 172
6ریشه های نژاد پرستی در افریقای جنوبی 22 تا 46
7سیاست افریقای جنوبی و ایجاد بانتو 94 تا 140
8گسترش انقلاب افریقای جنوبی 190 تا 206
9گسترش نژاد پرستی خارج از افریقای جنوبی 141 تا 158
10منشور آزادی افریقای جنوبی 263 تا 281
11ندای انقلاب افریقای جنوبی 15 تا 22
12نژادپرستی در ورزش 173 تا 189