برای دیدن کلیه ریزموضوعات اثر دکمه نمایش کل ریزموضوعات را بزنید


   
شناسنامه اثر
عنوان اثر: شماره جلد: 1 تعداد صفحات:  357
نويسنده:  رده LC:  1373 4 آ 2 س / 734 HQ رده ديوبي:  87 / 306
ناشر:  رشد مکان نشر:  تهران سال نشر: 
موضوع اصلي: -   قطع: رقعی مترجم:  بیرشک بهروز
كتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ( ع ).   مركزوابسته:  0 همايش: 0
فروست: -   ريزموضوعات   همه موارد