برای دیدن کلیه ریزموضوعات اثر دکمه نمایش کل ریزموضوعات را بزنید


   
شناسنامه اثر
عنوان اثر: شماره جلد: 1 تعداد صفحات:  332
نويسنده:  رده LC:  آ 245 آ KPE رده ديوبي:  5505 / 345
ناشر:  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکان نشر:  ایران سال نشر: 
موضوع اصلي: -   قطع: وزیری مترجم:  -
كتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ( ع ).   مركزوابسته:  0 همايش: 0
فروست: -   ريزموضوعات   همه موارد  
             
کلیه ريز موضوعات اثر
ردیفریزموضوعشماره صفحه
1 اعتبار امر مختومه ، مرور زمان و فلسفه و مبدأ و انقطاع آن 244 تا 263
2 انواع ضرر و زیان و طرق ترمیم آن انواع و شرایط و اوصاف آن 312 تا 325
3 تحول آئین دادرسی در ایران دورة پیش از اسلام ، مشروطیت ، جمهوری اسلامی 87 تا 113
4 تعقیب دعوی عمومی نقش دادسرا ، نقش متضر راز جرم و نقش قضاوت 160 تا 187
5 جهات سقوط دعوی خصوصی 326 تا 327
6 جهات سقوط دعوی عمومی 226 تا 263
7 خصوصیات قوانین آئین دادرسی کیفری 56 تا 66
8 دعاوی ناشی از جرم 149 تا 332
9 دعوی خصوصی 265 تا 327
10 روشهای دادرسی کیفری اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و اسلامی 67 تا 86
11 شرایط اقامه دعوی خصوصی در دادگاه کیفری حق انتخاب 293 تا 311
12 شرایط ضرر و زیان ، تقویم داد خواست در مواعد معین 306 تا 311
13 طرفین دعوی خصوصی مدعی و جانشین آن ، تحمل ضرر و زیان 277 تا 287
14 فوت متهم ، عضو عمومی ، گذشت متضرر از جرم ، نسخ قانون جزا 229 تا 244
15 قلمرو قوانین آئین دادرسی کیفری 60 تا 66
16 مدعی علیه دعوی خصوصی جانشینان متهم ، اهلیت 288 تا 292
17 مصونیت پارلمانی ، تعقیب کیفری قضاوت ، تعقیب نمایندگان سیاسی 200 تا 212
18 منابع آئین دادرسی کیفری 115 تا 148
19 موانع تعقیب دعوی عمومی سکوت زیان دیده ، تحصیل اجاره ، اناطه و جنون متهم 188 تا 226
20 کلیات آئین دادرسی کیفری تعریف آن 39 تا 148