برای دیدن کلیه ریزموضوعات اثر دکمه نمایش کل ریزموضوعات را بزنید


   
شناسنامه اثر
عنوان اثر: شماره جلد: 1 تعداد صفحات:  495
نويسنده:  رده LC:  - رده ديوبي:  -
ناشر:  اطلس مکان نشر:  - سال نشر: 
موضوع اصلي: قضاوت ، دادگاه ، قوه فضائیه ، حقوق ،.   قطع: وزیری مترجم:  -
كتابخانه: آیه الله مرعشی نجفی.   مركزوابسته:  0 همايش: 0
فروست: -   ريزموضوعات   همه موارد  
             
کلیه ريز موضوعات اثر
ردیفریزموضوعشماره صفحه
1 ابلاغ حکم دادگاه 310 تا 321
2 ابلاغ دادخواست 245 تا 257
3 اعاده دادرسی و آثار آن 368 تا 380
4 اعتراض ثالث و انواع آن 381 تا 390
5 انواع دعاوی 24 تا 34
6 پزشکی قانونی ، اداره سرپرستی ، کانون وکلاء 134 تا 155
7 تامین اتباع خارجی و تامین خواسته 401 تا 410
8 تبدیل تامین و آثار تامین خواسته 420 تا 431
9 تجدید نظر در حکم دادگاه 321 تا 336
10 تصمیم گیری دادگاه 288 تا 309
11 توقیف وتعقیب وبطلان دادرسی واسترداد دعوی 450 تا 464
12 جلب شخص ثالث و دعوی متقابل و شرایط 438 تا 449
13 حقوق و انواع آن 23 تا 25
14 دادخواست و انواع آن 197 تا 217
15 دادرسی و انواع آن 258 تا 288
16 دادگاه ها و انواع آن 35 تا 64
17 داوری و انواع آن 464 تا 483
18 دخالت اشخاص ثالث در دعوی 431 تا 438
19 دیوان عدالت اداری 78 تا 99
20 سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی 100 تا 120
21 صدور تامین خواسته و انواع آن 410 تا 420
22 صلاحیت و انواع آن 174 تا 197
23 طواری دادرسی 391 تا 400
24 عسر 217 تا 227
25 فرجام دادرسی 336 تا 368
26 قضاوت در نیروهای مسلح 65 تا 77
27 مامورین قضائی 120 تا 125
28 مترجمان ، سردفتران دفتراسناد رسمی 164 تا 173
29 هزینه دادرسی 484 تا 493
30 وزیر دادگستری و وزارت 125 تا 133
31 وضعیت دادگاه در برابر درخواست 228 تا 244
32 کانون کارشناسان 155 تا 163