برای دیدن کلیه ریزموضوعات اثر دکمه نمایش کل ریزموضوعات را بزنید


   
شناسنامه اثر
عنوان اثر: شماره جلد: 1 تعداد صفحات:  114
نويسنده:  رده LC:  - رده ديوبي:  -
ناشر:  گسترده مکان نشر:  - سال نشر: 
موضوع اصلي: تبعیض نژادی ، افریقا ،.   قطع: وزیری مترجم:  پورخلخالی نادر
كتابخانه: -   مركزوابسته:  0 همايش: 0
فروست: -   ريزموضوعات   همه موارد